Profesjonalne artykuły branżowe
Blog madrzepomagam.pl

Co zrobić z odpadami przemysłowymi

Antoni Brzeziński 2019-04-26 0 komentarzy
Co zrobić z odpadami przemysłowymi

Począwszy od dużych fabryk czy zakładów budowlanych, na szpitalach czy warsztatach samochodowych kończąc, śmieci, które gromadzą się w tego typu miejscach znacznie odbiegają od standardów. Duża część odpadów o charakterze przemysłowym nie nadaje się do standardowej wywózki zmieszanych śmieci. Dlaczego? Odpowiedź nie powinna zaskakiwać – są niebezpieczne dla środowiska i ludzi, nierzadko toksyczne, wybuchowe czy po prostu o niestandardowej konsystencji. Dlatego nie chodzi o zwyczajną segregację na plastik, szkło i odpady organiczne oraz zmieszane, a profesjonalny wywóz specjalnych materiałów.

Zobacz więcej na ten temat na stronie ekonycz.pl, czyli firmy specjalizującej się w odbiorze i transporcie odpadów przemysłowych, a także niebezpiecznych. Cała procedura rozpoczyna się klasyfikacją i oznaczaniem odpadów. Grupy i podgrupy są bardzo istotne – różne jest bowiem ryzyko przewożenia poszczególnych materiałów. Ogólnie wyróżnia się odpady stałe i płynne, pośród nich rozróżniając mniej lub bardziej niebezpieczne i wymagające specjalnego traktowania.

Wspomniana firma wyróżnia się między innymi:

  • spełnianiem norm konwencji ADR,
  • wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO14001:2004,
  • przynależnością do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami,
  • dostępem do zaawansowanych technologii i specjalistycznych pojazdów,
  • wyspecjalizowaną, profesjonalną kadrą.

Co dzieje się z odpadami przemysłowymi po ich przebraniu i przewiezieniu w specjalne miejsce? To zależy, czym są! Niektóre nadają się do ponownego wykorzystania (recyklingu), inne muszą być unieszkodliwione lub wprost zutylizowane.

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!