Profesjonalne artykuły branżowe
Blog madrzepomagam.pl

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pola Nowicka 2023-12-19 0 komentarzy
Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Każdy rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zaspokajać potrzeby materialne, społeczne i emocjonalne dzieci. Niekiedy jednak nie jest on spełniany tak, jak być powinien. Wtedy sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej i tym samym zdecydować o umieszczeniu małoletniego w placówce zastępczej. O wszelkich procedurach związanych z tego typu sprawami można przeczytać na stronie internetowej noriet.pl.

Odebranie praw rodzicielskich jest krokiem drastycznym, które sądy stosują jedynie w bardzo trudnych dla dziecka sytuacjach, najczęściej takich, gdy rodzic lub opiekun rażąco zaniedbuje swoje obowiązki i nadużywa praw. Zachowania, które mogą doprowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej, to chociażby: stosowanie kar cielesnych zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad nim, celowe izolowanie go, wykorzystywanie seksualne czy nakłanianie do popełniania przestępstw. Takie destrukcyjne zachowania doprowadzają do nerwic, lęków u dziecka, a także niszczą jego zdrowie i źle oddziałują na jego rozwój psychiczny.

Sąd, zanim wydania orzeczenie o odebraniu praw rodzicielskich, może najpierw skierować opiekunów do odpowiednich terapeutów, a także zastosować nadzór kuratora sądowego. Kroki te mają skłonić rodziców do zmiany postępowania i polepszenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Może także zdecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich. Będzie to oznaczało, że rodzic w dalszym ciągu ma prawo decydować w sprawach, które wżyciu dziecka są najbardziej istotne.

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!